สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์จ.ลำปาง

ลิ้งค์

ข้อมูลการเนินงานของสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ลำปาง

1.  ที่ตั้ง                             

1.1      บนเขาพระบาท ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จาก กรมป่าไม้และกาไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

1.2      ขนาดพื้นที่ 11 ไร่ โดย อ.ส.ม.ท.  ใช้ประโยชน์ จำนวน 4 ไร่ และบริษัทกสท.  จำกัด (มหาชน) ขอใช้ร่วม 1 ไร่ รวมใช้ประโยชน์ จำนวน 5 ไร่ คงเหลือ จำนวน 6 ไร่

1.3     ความสูงของพื้นที่ 680 เมตร ระดับน้ำทะเล

2.  การออกอากาศเครื่องส่งโทรทัศน์

2.1      ปี 2532-2547 เครื่องส่งโทรทัศน์ยี่ห้อ NEC แบบหลอด 8F 76R รุ่น PCN – 1401 AH/1 VHF TV TRANSMITTER ขนาดกำลังส่ง 10   KW. ออกอากาศช่อง 10 ที่ความถี่ FREQUENCY 209 – 216 MHz PICTURE CARRIER 210.25 MHz. COLOUR SUBCARRIER 214.66 MHz.

2.2      9 สิงหาคม 2547 – ปัจจุบัน

2.2.1   เปลี่ยนออกอากาศเครื่องส่งใหม่ทดแทนเครื่องเดิมเสื่อมสภาพ (ยังคง อยู่ที่สถานีฯ จ.ลำปาง สำรองใช้งาน) เป็นเครื่องส่งโทรทัศน์ยี่ห้อ NEC แบบSOLIDSTATE รุ่น PNC – 1610SSPH/1 VHF TV TRANSMITTER ขนาดกำลังส่ง 10 KW.  ออกอากาศที่ความถี่เดิม

2.2.2     ครอบคลุมพื้นที่เขตบริการ พื้นที่หลัก จ.ลำปาง และ จ.ลำพูน   บางส่วน จ.เชียงใหม่ บางส่วน จ.แพร่ บางส่วน

 2.2.3    จำนวนประชากรพื้นที่หลัดเขตบริการ จ.ลำปาง จำนวน 799,528 คน  821 หมู่บ้าน 13 อำเภอ

2.2.4     พื้นที่รับสัญญาณอ่อนมากมีพื้นที่

1.  อ.งาว จำนวนประชากร 60,852 คน จำนวนหมู่บ้าน 64 หมู่บ้าน บางส่วนรับสัญญาณพื้นที่เขตบริการข้างเคียงจาก จ.แพร่

2.  อ.เถิน จำนวนประชากร 64,117 คน จำนวนหมู่บ้าน 84 หมู่บ้าน บางส่วนรับสัญญาณพื้นที่เขตบริการข้างเคียง จ.ตาก

2.2.5     พื้นที่รับสัญญาณไม่ได้มีพื้นที่ อ.แม่พริก จำนวนประชากร 17,437 คน จำนวนหมู่บ้าน 25 หมู่บ้าน รับสัญญาณพื้นที่เขตบริการข้างเคียงจาก จ.ตาก

2.2.6      การแก้ไขจุดที่รับสัญญาณไม่ได้ ได้บรรจุอยู่ในแผนงานขยายพื้นที่เขตบริการสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุกระจากเสียงทั่วประเทศ ปี 2550 ตั้งที่  อ.เถิน จ.ลำปาง ครอบคลุมพื้นที่ อ.เถิน อ.แม่พริก จำนวนประชากร  81,554 คน จำนวนหมู่บ้าน 109 หมู่บ้าน และ จ.ลำพูน บางส่วน, จ.ตาก    บางส่วน

3.  อุปกรณ์ส่วนควบ

3.1     ระบบไฟฟ้า ระบบจ่าย แรงดัน 22-33 KV จากการไฟฟ้าภูมิภาค จ.ลำปาง

3.2     ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง เครื่องยนต์ยี่ห้อ CATTERPILLAR ขนาด 175 KVA, 140 W, 400 V, 253 A, 50Hz

3.3     UNINTERRUTTIBLE POWER SUPPLY (UPS) ยี่ห้อ MGE UPS SYSTEMS รุ่น BALAXY PW ขนาด 50 KVA 

3.4    ชุดรับสัญญาณดาวเทียม จานดาวเทียมยี่ห้อ ANDREW ขนาด 4.5 เมตร  รุ่น  ES45T – R – 1 แบบประจำที่ (TVRO) เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม  ยี่ห้อ TANDBERG รุ่น RECEIVER TT1260

3.5    ชุด REMOTE CONTROL คอมพิวเตอร์ IBM THINKCENTRE A50P รุ่น A50P/D – LIND DU – M560

4.  การออกอากาศเครื่องส่งวิทยุ FM

4.1    ปี 2534 เครื่องส่งวิทยุยี่ห้อ BE รุ่น FM1B แบบหลอด ขนาดกำลังส่ง 1 KW   ที่ความถี่ 99 MHz

4.2    1 เมษายน 2547 ถึง ปัจจุบัน

4.2.1   เปลี่ยนออกอากาศเครื่องส่งใหม่ทดแทนเครื่องเดิมเสื่อมสภาพ (ยังคงอยู่ที่สถานีฯ จ.ลำปาง สำรองใช้งาน) เป็นเครื่องส่งโทรทัศน์ยี่ห้อ HARISแบบ SOLIDSTATE รุ่น Z2FM ขนาดกำลังส่ง KW.  ออกอากาศที่ความถี่เดิม

4.2.2   ครอบคลุมพื้นที่เขตบริการ พื้นที่หลัก จ.ลำปาง และ จ.ลำพูน จ.เชียงใหม่ บางส่วน จ.แพร่, จ.พะเยาบางส่วน

4.3    การรับฟังในเขตพื้นที่ได้ตามเป้าหมาย

5.  ช่อง 3

5.1     เครื่องส่งโทรทัศน์ยี่ห้อ NEC แบบหลอด 8F76R รุ่น PCN – 1401AH/1 VHF TV TRANSMITTER ขนาดกำลังส่ง 10 KW.  ออกอากาศช่อง 6 ที่ความถี่ PREQUENCY 181 – 188 MHz COLOUR SUBCARRICR 186.68 MHz SOUND CARRIER 187.75 MHz

5.2    ใช้ CONBINE (ความถี่ช่อง 10 ของ MODERNINE TV กับ ความถี่ช่อง 6 ของไทย ทีวีสี ช่อง 3)

6.  การบำรุงรักษา

6.1   สถานีฯ จ.ลำปาง ทำความสะอาดประจำทุกเดือน

6.2   การตรวจวัดเครื่องส่งดำเนินการพร้อมแผนกซ่อมบำรุงรักษา

6.3   เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าทดสอบประจำสัปดาห์และทำความสะอาดทุกเดือน

6.4   การสำรองน้ำมันสามารถใช้งานได้ทันทีไม่ต่ำกว่า 10 ชั่วโมง(200 ลิตรขึ้นไป ถึง เต็มถัง 400 ลิตร)

6.5   สภาพเสาอากาศยังอยู่ในสภาพเดิม เป็นปกติ

7.  ความเป็นอยู่ทั่วไป

7.1   ต้องอาศัยการขนน้ำอุปโภคในช่วงฤดูแล้ว

7.2    การใช้ยานพาหนะประจำสถานีฯ มีผลกระทบเนื่องจากราคาน้ำมันสูง

7.3    ความสัมพันธ์ของพนักงานสถานีโทรทัศน์กับสถานีวิทยุ FM เป็นปกติ

7.4    ความสัมพันธ์กับพนักงานช่อง 3 อาจเป็นปัญหาอยู่บ้าง เนื่องจากนโยบายให้อยู่ร่วมกัน แต่คนละสังกัด

7.5     ความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น ๆ เป็นปกติ

8.  การดำเนินงานอื่น ๆ

8.1   ระบบแนวป้องกันไฟฟ้าจัดทำเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฤดูแล้งของทุกปี

8.2   การจัดกิจกรรมงานวันเด็กจะจัดขึ้นทุกปี

8.3   การออกบริการหน่วยเคลื่อนที่แก้ไขปัญหาการรับชมสัญญาณโทรทัศน์ ตามที่ประชาชนในเขตบริการพื้นที่รับผิดชอบแจ้งเข้ามา

8.4   การออกบริการบำเพ็ญประโยชน์ให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณ์ภัยต่าง ๆ


Selaoret aliquam tellus dolor,

dibus eget, elementum cursus eleifend, elit. Aenean auctor wisi et urna. Aliquam erat volutpat Duis ac turpis. Integer rutrum ante lacus. Quisque nulla. Vestibulum libero nisl portavel, scelerisque eget, maluada at, neque. Vivamus eget nibh
dictum magna. Selaoret aliquam tellus dolor,

elementum cursus eleifend, elit. Aenean auctor wisi et urna. Aliquam erat volutpat Duis ac turpis. Integer rutrum ante lacus. Quisque nulla. Vestibulum libero nisl portavel, scelerisque eget, maluada at, neque.
Mauris fermentum dictum magna.

Selaoret aliquam tellus dolor, dibus eget, elementum cursus eleifend, elit.Vestibulum libero nisl portavel, scelerisque eget, maluada at, neque.
Advertising Zone    Close
 
Online:  1
Visits:  3,001
Today:  2
PageView/Month:  41

ยังไม่ได้ลงทะเบียน

เว็บไซต์นี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์กับ Siam2Web.com